Twitter
Jūsu preču pārstāvji
Eiropas tirgū
Twitter

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALNUS"
Reģistrācijas numurs:40003928072
Juridiskā adrese:
Lībiešu iela 34, Mārupe, Latvija, LV 2167
Banka:SEB LV62UNLA0050010446441
 SWEDBANK LV40HABA0551033671780
Telefona numurs:+371 66118042
Fax:+371 66118043
E-pasts:info@alnus.lv
Skype:heckler33
Valdes priekšsēdētājs:Andris Zariņš